Chat với chúng tôi

Máy Photocopy dưới 30 copy

  • Toshiba E-Studio 255

    Tốc độ sao chụp: 25 bản / phút
    Độ phân giải: 2400 x 600dpi
    Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
    Khay giấy: 550 tờ x 2 và khay tay 100 tờ
    Khổ giấy: A3 A5

  • máy photocopy

    Toshiba E-Studio 305

    Tốc độ sao chụp: 30 bản / phút
    Độ phân giải: 2400 x 600dpi
    Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
    Khay giấy: 550 tờ x 2 và khay tay 100 tờ
    Khổ giấy: A3 A5