Chat với chúng tôi

Máy Photocopy trên 50 copy

 • Máy photocopy Ricoh 1060/1075

  Máy photocopy Ricoh 1060/1075

  Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút
  Độ phân giải: 600dpi
  Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
  Hộc giấy: 500 tờ x 2 và khay tay 50 tờ
  Khổ giấy: A3 A5

 • máy ricoh 551 700

  Máy Photocopy Ricoh 551/700

  Tốc độ sao chụp: 55 70 bản / phút
  Độ phân giải: 600dpi
  Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
  Hộc giấy: 500 tờ x 2 và khay tay 50 tờ
  Hộc giấy lớn: 1000 tờ

 • may photocopy ricoh 7001-6001-8001

  Máy Photocopy Ricoh 6001/7001/8001

  Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút
  Độ phân giải: 2400 x 600dpi
  Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
  Hộc giấy: 500 tờ x 2 và khay tay 50 tờ
  Hộc giấy lớn: 1000 tờ

 • Máy Photocopy Ricoh 6000_7000_8000

  Máy Photocopy Ricoh_6000_7000_8000

  Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút
  Độ phân giải: 1200 x 1200dpi
  Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
  Hộc giấy: 500 tờ x 2 và khay tay 50 tờ
  Hộc giấy lớn: 1000 tờ

 • Toshiba e-Studio 656