Chat với chúng tôi

Shop

 • Máy Photocopy Ricoh Aficio 470W

  Máy Photocopy Ricoh Aficio 470W

  Tốc độ in 4 trang A0/phút
  Tỷ lệ phóng ảnh 25% – 400%
  2 roll & 1 khay tay
  Khổ A4 – A0

 • may photocopy ricoh 7001-6001-8001

  Máy Photocopy Ricoh 6001/7001/8001

  Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút
  Độ phân giải: 2400 x 600dpi
  Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
  Hộc giấy: 500 tờ x 2 và khay tay 50 tờ
  Hộc giấy lớn: 1000 tờ

 • Máy Photocopy Ricoh 6000_7000_8000

  Máy Photocopy Ricoh_6000_7000_8000

  Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút
  Độ phân giải: 1200 x 1200dpi
  Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
  Hộc giấy: 500 tờ x 2 và khay tay 50 tờ
  Hộc giấy lớn: 1000 tờ

 • máy ricoh 551 700

  Máy Photocopy Ricoh 551/700

  Tốc độ sao chụp: 55 70 bản / phút
  Độ phân giải: 600dpi
  Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
  Hộc giấy: 500 tờ x 2 và khay tay 50 tờ
  Hộc giấy lớn: 1000 tờ

 • Máy photocopy Ricoh 1060/1075

  Máy photocopy Ricoh 1060/1075

  Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút
  Độ phân giải: 600dpi
  Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
  Hộc giấy: 500 tờ x 2 và khay tay 50 tờ
  Khổ giấy: A3 A5

 • Toshiba e-Studio 656

 • Máy photocopy toshiba e studio 4540

  Máy Photocopy màu Toshiba estudio 4540c

 • Toshiba E-Studio 355

  Tốc độ sao chụp: 35 bản / phút
  Độ phân giải: 2400 x 600dpi
  Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
  Khay giấy: 550 tờ x 2 và khay tay 100 tờ
  Khổ giấy: A3 A5

 • máy photocopy

  Toshiba E-Studio 305

  Tốc độ sao chụp: 30 bản / phút
  Độ phân giải: 2400 x 600dpi
  Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
  Khay giấy: 550 tờ x 2 và khay tay 100 tờ
  Khổ giấy: A3 A5