Máy photocopy Ricoh 1060/1075

Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút
Độ phân giải: 600dpi
Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
Hộc giấy: 500 tờ x 2 và khay tay 50 tờ
Khổ giấy: A3 A5

Hotline: 0908.113.115