Banner cho thuê máy Photocopy tại HCM

CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 255

Tốc độ sao chụp: 25 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 305

Tốc độ sao chụp: 30 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Toshiba E-Studio 355

Tốc độ sao chụp: 35 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Máy Photocopy màu Toshiba estudio 4540c

MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 255

Tốc độ sao chụp: 25 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 305

Tốc độ sao chụp: 30 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Toshiba E-Studio 355

Tốc độ sao chụp: 35 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Máy Photocopy màu Toshiba estudio 4540c

Máy photocopy Toshiba

Toshiba e-Studio 656

CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY RICOH

Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 1200 x 1200dpi Phóng to thu nhỏ…

Máy photocopy Ricoh

Máy Photocopy Ricoh 551/700

Tốc độ sao chụp: 55 70 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Ricoh

Máy photocopy Ricoh 1060/1075

Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

MÁY PHOTOCOPY RICOH

Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 1200 x 1200dpi Phóng to thu nhỏ…

Máy photocopy Ricoh

Máy Photocopy Ricoh 551/700

Tốc độ sao chụp: 55 70 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Ricoh

Máy photocopy Ricoh 1060/1075

Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

CHỌN THUÊ MÁY THEO TỐC ĐỘ

Tốc độ in 4 trang A0/phút Tỷ lệ phóng ảnh 25% – 400% 2 roll & 1 khay tay Khổ…

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Máy Photocopy màu Toshiba estudio 4540c

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Toshiba E-Studio 355

Tốc độ sao chụp: 35 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 1200 x 1200dpi Phóng to thu nhỏ…

Máy photocopy Ricoh

Máy Photocopy Ricoh 551/700

Tốc độ sao chụp: 55 70 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Ricoh

Máy photocopy Ricoh 1060/1075

Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Toshiba

Toshiba e-Studio 656

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 305

Tốc độ sao chụp: 30 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 255

Tốc độ sao chụp: 25 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…
Tốc độ in 4 trang A0/phút Tỷ lệ phóng ảnh 25% – 400% 2 roll & 1 khay tay Khổ…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 1200 x 1200dpi Phóng to thu nhỏ…

Máy photocopy Ricoh

Máy Photocopy Ricoh 551/700

Tốc độ sao chụp: 55 70 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Ricoh

Máy photocopy Ricoh 1060/1075

Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Toshiba

Toshiba e-Studio 656

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Máy Photocopy màu Toshiba estudio 4540c

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Toshiba E-Studio 355

Tốc độ sao chụp: 35 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

TIN TỨC KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY

Tìm hiểu máy Photocopy: Hệ thống cung cấp giấy ở máy Photocopy
Kỹ thuật máy Photocopy,Tin tức Đông Phát Copy 6 Tháng Mười, 2019

Tiếp tục trong seri Tìm hiểu máy Photocopy ở phần trước các bạn đã được tìm hiểu về “Chu trình sao chụp Photocopy“. Hôm nay Đông Phát sẽ[...]

Các tiệm Photocopy gần nhất Quận 1 & 3 nơi bạn đang sống
Chia sẻ Đông Phát Copy 18 Tháng Mười, 2018

Danh sách Tiệm Photocopy Quận 1 và Quận 3 sau đây được Đông Phát Copy chia sẻ, hi vọng các bạn tìm được tiệm Photocopy để giải[...]

Tìm hiểu máy Photocopy: Xử lý hình ảnh trong máy Photocopy
Kỹ thuật máy Photocopy,Tin tức Đông Phát Copy 10 Tháng Mười, 2018

Tiếp tục trong seri Tìm hiểu máy Photocopy ở phần trước các bạn đã được tìm hiểu về Hệ thống cung cấp giấy, chi tiết hơn đó[...]

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI