Banner cho thuê máy Photocopy tại HCM

CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 255

Tốc độ sao chụp: 25 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 307

Tốc độ sao chụp: 30 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Toshiba E-Studio 357

Tốc độ sao chụp: 35 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 255

Tốc độ sao chụp: 25 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 307

Tốc độ sao chụp: 30 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Toshiba E-Studio 357

Tốc độ sao chụp: 35 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy photocopy Toshiba

Toshiba e-Studio 657

CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY RICOH

Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 1200 x 1200dpi Phóng to thu nhỏ…

Máy photocopy Ricoh

Máy Photocopy Ricoh 551/700

Tốc độ sao chụp: 55 70 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Ricoh

Máy photocopy Ricoh 1060/1075

Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

MÁY PHOTOCOPY RICOH

Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 1200 x 1200dpi Phóng to thu nhỏ…

Máy photocopy Ricoh

Máy Photocopy Ricoh 551/700

Tốc độ sao chụp: 55 70 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Ricoh

Máy photocopy Ricoh 1060/1075

Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

CHỌN THUÊ MÁY THEO TỐC ĐỘ

Tốc độ in 4 trang A0/phút Tỷ lệ phóng ảnh 25% – 400% 2 roll & 1 khay tay Khổ…

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Toshiba E-Studio 357

Tốc độ sao chụp: 35 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 1200 x 1200dpi Phóng to thu nhỏ…

Máy photocopy Ricoh

Máy Photocopy Ricoh 551/700

Tốc độ sao chụp: 55 70 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Ricoh

Máy photocopy Ricoh 1060/1075

Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Toshiba

Toshiba e-Studio 657

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 307

Tốc độ sao chụp: 30 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

Máy Photocopy dưới 30 copy

Toshiba E-Studio 255

Tốc độ sao chụp: 25 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…
Tốc độ in 4 trang A0/phút Tỷ lệ phóng ảnh 25% – 400% 2 roll & 1 khay tay Khổ…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ…
Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút Độ phân giải: 1200 x 1200dpi Phóng to thu nhỏ…

Máy photocopy Ricoh

Máy Photocopy Ricoh 551/700

Tốc độ sao chụp: 55 70 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Ricoh

Máy photocopy Ricoh 1060/1075

Tốc độ sao chụp: 60 75 bản / phút Độ phân giải: 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%…

Máy photocopy Toshiba

Toshiba e-Studio 657

Máy Photocopy dưới 35 - 50 copy

Toshiba E-Studio 357

Tốc độ sao chụp: 35 bản / phút Độ phân giải: 2400 x 600dpi Phóng to thu nhỏ từ: 25…

TIN TỨC KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY

Tiệm photocopy ở Sài Gòn bị container tông sập
Tin tức Đông Phát Copy 5 Tháng Mười Hai, 2019

Chiếc xe container đang chạy trên tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi thì bất ngờ lao dổ dải phân cách, lao quan làn đường ngược lại tông[...]

Các tiệm Photocopy gần nhất Quận 9 & Thủ Đức nơi bạn đang sống
Danh sách địa điểm,Tin tức Đông Phát Copy 30 Tháng Mười Một, 2019

Danh sách Tiệm Photocopy Quận 9 và Quận Thủ Đức sau đây được Đông Phát Copy chia sẻ, hi vọng các bạn tìm được tiệm Photocopy để[...]

Tìm hiểu máy Photocopy: Hệ thống cung cấp giấy ở máy Photocopy
Kỹ thuật máy Photocopy,Tin tức Đông Phát Copy 6 Tháng Mười, 2019

Tiếp tục trong seri Tìm hiểu máy Photocopy ở phần trước các bạn đã được tìm hiểu về “Chu trình sao chụp Photocopy“. Hôm nay Đông Phát sẽ[...]

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI