Máy Photocopy Ricoh 6001/7001/8001

Tốc độ sao chụp: 60 70 80 bản / phút
Độ phân giải: 2400 x 600dpi
Phóng to thu nhỏ từ: 25 400%
Hộc giấy: 500 tờ x 2 và khay tay 50 tờ
Hộc giấy lớn: 1000 tờ

Hotline: 0908.113.115