Máy Photocopy Ricoh MP3601

  180,000,000.00 130,000,000.00

  Tốc độ in 6 trang A0/phút
  Tỷ lệ phóng ảnh 25% – 400%
  2 roll & 1 khay tay
  Khổ A4 – A0

  Hotline: 0908.113.115