Toshiba E-Studio E3555c

16,000,000.00 15,000,000.00

Toshiba E-STUDIO 3555C

– Tốc độ In/copy màu và B&W: 35 tờ/phút
– In /Scanner
– Chia bộ điện tử
– RADF :Tự động nạp & đảo mặt bản gốc
– ADU : Tự động đảo mặt bản sao
Hotline: 0908.113.115